پرداخت در محل

24 ماه گارانتی

تحویل فوری

نصب رایگان

مشعل

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2A

0 از 5
0امتیاز
7,300,000 تومان
 1. مشخصات کلی حداکثر قدرت گرمایش: 1,200,000 Kcal/hr
 2. مشخصات کلی سوخت مصرفی: دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 3. مشخصات کلی نحوه احتراق: دو مرحله ای
 4. مشخصات کلی قدرت موتور: 2.2 KW
 5. مشخصات کلی برق مصرفی: 3 فاز
 6. مشخصات کلی قطر لوله شعله پوش: 19.4 سانتیمتر
 7. مشخصات کلی نوع دمپر هوا: اتوماتیک
 8. مشخصات کلی نیاز به فیلتر و نازل گازوئیل با ظرفیت مناسب

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 1 B

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 600,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: یک مرحله ای
 • توان موتور: 90 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 8.8 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN1A

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 500,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: یک مرحله ای
 •  قدرت موتور: 1.1 KW
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 16.5 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل jgn 80/2

0 از 5
0امتیاز
7,100,000 تومان
 • توان حرارتی: 225,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: یک مرحله ای
 • توان موتور: 90 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 240ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 12 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل pgn 0

0 از 5
0امتیاز
8,650,000 تومان
 • توان حرارتی: 325,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: یک مرحله ای
 • توان موتور: 370 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 15.3 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 0 SP

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 390,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: یک مرحله ای
 • توان موتور: 550 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 8.8 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 2 A

0 از 5
0امتیاز

توان حرارتی: 1,500,000 Kcal/hr
سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
عملکرد احتراق: دو مرحله ای
توان موتور: 2.2 KW
ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
قطر لوله شعله پوش: 19.4 سانتیمتر
دمپر هوا: دستی
لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل PGN 3

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 3,400,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: دو مرحله ای
 • توان موتور: 90 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 8.8 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدلPGN 1

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 600,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: دو مرحله ای
 • توان موتور: 90 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 16.5 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدلPGN 3 SP

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 4,000,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: دو مرحله ای
 • توان موتور: 90 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 34.1 سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : شیلنگ و فیلتر گاز 1/2 اینچ

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 3 SP

0 از 5
0امتیاز
 • توان حرارتی: 93,000 Kcal/hr
 •  سوخت مورد نیاز: گاز طبیعی
 • عملکرد احتراق: یک مرحله ای
 • توان موتور: 550 W
 • ولتاژ مورد نیاز : 220 ولت
 •  قطر لوله شعله پوش: 15.3سانتیمتر
 • دمپر هوا: دستی
 • لوازم مورد نیاز : فیلتر و نازل گازوئیل با ظرفیت مناسب
Call Now Button