پرداخت در محل

24 ماه گارانتی

تحویل فوری

نصب رایگان

حوله خشک کن

حوله خشک کن فولادی 10 لوله

0 از 5
0امتیاز

رادیاتور حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل فولادی TR01 دارای طراحی خاص می باشد، فضای کمی را اشغال می کند و می توان از آن براحتی در حمام و سرویس بهداشتی استفاده نمود.

رادیاتورهای فوق در اندازه ها و تعداد پره های متفاوت تولید می شود و قابل استفاده در انواع فضاها با متراژهای متفاوت می باشد.حوله خشک کن فولادی ایران رادیاتور دارای آکس استاندارد ۵۰ سانتی متر می باشد. ( آکس به فاصله مرکز دو لوله ورودی و خروجی رادیاتور اطلاق می شود).و در بلوک های 7 لوله ، 12 لوله ، 15 لوله ، 18 لوله و 23 لوله تولید شده و به بازار عرضه می شود .حوله خشک کن های 7 لوله در دو نوع ارتفاع 60 سانتیمتر و 80 سانتیمتر تولید می شود .حوله خشک کن های 12 لوله با ارتفاع 60 سانتیمتر ، حوله خشک کن های 15 لوله با ارتفاع 80 سانتیمتر ، حوله خوشک کن های 18 لوله با ارتفاع 100 سانتیمتر و حوله خشک کن های 23 لوله با ارتفاع 120 سانتیمتر تولید می شوند .

معمولا برای گرمایش حمام های کوچک (کمتر از 3متر مربع) از ارتفاع 60 سانتیمتر، حمام های 2 الی 4 متر از ارتفاع 80 سانتیمتر، حمام های 3 الی 5 متر از ارتفاع 100 سانتیمتر و حمام های بزرگتر از 5 متر مربع از ارتفاع 120 سانتیمتر استفاده می شود.

حوله خشک کن فولادی 15 لوله TR01

0 از 5
0امتیاز
685,000 تومان

رادیاتور حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل فولادی TR01 دارای طراحی خاص می باشد، فضای کمی را اشغال می کند و می توان از آن براحتی در حمام و سرویس بهداشتی استفاده نمود.

رادیاتورهای فوق در اندازه ها و تعداد پره های متفاوت تولید می شود و قابل استفاده در انواع فضاها با متراژهای متفاوت می باشد.حوله خشک کن فولادی ایران رادیاتور دارای آکس استاندارد ۵۰ سانتی متر می باشد. ( آکس به فاصله مرکز دو لوله ورودی و خروجی رادیاتور اطلاق می شود).و در بلوک های 7 لوله ، 12 لوله ، 15 لوله ، 18 لوله و 23 لوله تولید شده و به بازار عرضه می شود .حوله خشک کن های 7 لوله در دو نوع ارتفاع 60 سانتیمتر و 80 سانتیمتر تولید می شود .حوله خشک کن های 12 لوله با ارتفاع 60 سانتیمتر ، حوله خشک کن های 15 لوله با ارتفاع 80 سانتیمتر ، حوله خوشک کن های 18 لوله با ارتفاع 100 سانتیمتر و حوله خشک کن های 23 لوله با ارتفاع 120 سانتیمتر تولید می شوند .

معمولا برای گرمایش حمام های کوچک (کمتر از 3متر مربع) از ارتفاع 60 سانتیمتر، حمام های 2 الی 4 متر از ارتفاع 80 سانتیمتر، حمام های 3 الی 5 متر از ارتفاع 100 سانتیمتر و حمام های بزرگتر از 5 متر مربع از ارتفاع 120 سانتیمتر استفاده می شود.

حوله خشک کن فولادی 7 لوله TR01

0 از 5
0امتیاز
400,000 تومان

رادیاتور حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل فولادی TR01 دارای طراحی خاص می باشد، فضای کمی را اشغال می کند و می توان از آن براحتی در حمام و سرویس بهداشتی استفاده نمود.

رادیاتورهای فوق در اندازه ها و تعداد پره های متفاوت تولید می شود و قابل استفاده در انواع فضاها با متراژهای متفاوت می باشد.حوله خشک کن فولادی ایران رادیاتور دارای آکس استاندارد ۵۰ سانتی متر می باشد. ( آکس به فاصله مرکز دو لوله ورودی و خروجی رادیاتور اطلاق می شود).و در بلوک های 7 لوله ، 12 لوله ، 15 لوله ، 18 لوله و 23 لوله تولید شده و به بازار عرضه می شود .حوله خشک کن های 7 لوله در دو نوع ارتفاع 60 سانتیمتر و 80 سانتیمتر تولید می شود .حوله خشک کن های 12 لوله با ارتفاع 60 سانتیمتر ، حوله خشک کن های 15 لوله با ارتفاع 80 سانتیمتر ، حوله خوشک کن های 18 لوله با ارتفاع 100 سانتیمتر و حوله خشک کن های 23 لوله با ارتفاع 120 سانتیمتر تولید می شوند .

معمولا برای گرمایش حمام های کوچک (کمتر از 3متر مربع) از ارتفاع 60 سانتیمتر، حمام های 2 الی 4 متر از ارتفاع 80 سانتیمتر، حمام های 3 الی 5 متر از ارتفاع 100 سانتیمتر و حمام های بزرگتر از 5 متر مربع از ارتفاع 120 سانتیمتر استفاده می شود.

حوله خشک کن فولادی23لولهTR 01

0 از 5
0امتیاز
895,000 تومان

رادیاتور حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل فولادی TR01 دارای طراحی خاص می باشد، فضای کمی را اشغال می کند و می توان از آن براحتی در حمام و سرویس بهداشتی استفاده نمود.

رادیاتورهای فوق در اندازه ها و تعداد پره های متفاوت تولید می شود و قابل استفاده در انواع فضاها با متراژهای متفاوت می باشد.حوله خشک کن فولادی ایران رادیاتور دارای آکس استاندارد ۵۰ سانتی متر می باشد. ( آکس به فاصله مرکز دو لوله ورودی و خروجی رادیاتور اطلاق می شود).و در بلوک های 7 لوله ، 12 لوله ، 15 لوله ، 18 لوله و 23 لوله تولید شده و به بازار عرضه می شود .حوله خشک کن های 7 لوله در دو نوع ارتفاع 60 سانتیمتر و 80 سانتیمتر تولید می شود .حوله خشک کن های 12 لوله با ارتفاع 60 سانتیمتر ، حوله خشک کن های 15 لوله با ارتفاع 80 سانتیمتر ، حوله خوشک کن های 18 لوله با ارتفاع 100 سانتیمتر و حوله خشک کن های 23 لوله با ارتفاع 120 سانتیمتر تولید می شوند .

معمولا برای گرمایش حمام های کوچک (کمتر از 3متر مربع) از ارتفاع 60 سانتیمتر، حمام های 2 الی 4 متر از ارتفاع 80 سانتیمتر، حمام های 3 الی 5 متر از ارتفاع 100 سانتیمتر و حمام های بزرگتر از 5 متر مربع از ارتفاع 120 سانتیمتر استفاده می شود.

Call Now Button